Obchodní podmínky

Tato kupní smlouva k nákupu zlata či stříbra,(dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi prodávajícím Zlato Všem s.r.o. se sídlem náměstí Přátelství 1518/2 Praha 10, 102 00, IČ: 05917158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272961 zastoupená jednatelem Mariánem Baranem(Staňkem), bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. účtu 2801185323/2010 a kupujícím, který si objednává zlato či stříbro prostřednictvím vyplnění nákupního košíku pod kategoriemi Investiční zlato či Investiční stříbro na www.zlatar.cz.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Prodávající je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, přičemž prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
1.2. Kupující má zájem o koupi investičního zlata či investičního stříbra od prodávajícího za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. Vše je prodáváno ve tvaru slitků, je uváděna ryzost, velikost i váha. Ryzost lze ověřit u puncovního úřadu v Praze, kde je prodávající řádně zaregistrován. 


2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při uzavírání jednotlivých nákupů specifikovaného v článku 1 odstavec 1.2 této Smlouvy.
2.2. Potvrzení o přijetí objednávky bude prodávajícím kupujícímu zasláno vždy elektronicky s uvedením množství zakoupených kusů včetně pokynů k platbě a celkové ceny. Kupující může nakupovat po jednotkách kusů nebo po baleních.
 
3. OBJEDNÁVKA
3.1. K uzavření Kupní smlouvy dojde na základě vyplnění množství pod kategorií Investiční zlato či Investiční stříbro, které kupující vloží do nákupního košíku a klikem na Odeslat objednávku objedná. Kupující může toto učinit kdekoliv, kde je připojení k internetu. Nezbytným předpokladem pro přijetí objednávky je zároveň vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a dle GDPR s ochranou osobních údajů.
3.2. Objednávka je přijata prodávajícím zasláním pokynů k platbě za objednaný množství na email kupujícího.
3.3. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím bude probíhat výhradně prostředkem komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti obou dvou stran. Kupujícím bude objednávka vyplněna a odeslána prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu klikem na tlačítko Odeslat objednávku(poslední krok v objednávkovém procesu) na webu www.zlatar.cz. Pro elektronickou komunikaci využívá kupující email prodávajícího, kterým je zlatar@zlatar.cz a dále také komunikaci po telefonu. 
 
4. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ 
4.1. Prodávající se zavazuje dodat zlato či stříbro kupujícímu do 15 pracovních dní od úhrady ceny za objednané zlato či stříbro není-li u dané emise uvedeno jinak. Kupující si může převzít zboží osobně v kanceláři na adrese Krakovská 1392/7(Praha 1) nebo mu je zlato zasláno poštou. Objednávky nad 300 000,-Kč zavážíme sami. Doprava je v ceně objednávky, zboží je vždy pojištěné a je také součástí objednávky. 
 
5. KUPNÍ CENA
5.1. Cenu uvedenou v objednávce prodávající garantuje po dobu dvou dnů od přijetí objednávky, cena je konečná, u materiálu podléhající DPH je uvedená cena včetně DPH.
5.2. Prodávající má v případě razantního nárůstu ceny drahých kovů právo objednávku zrušit. Kupující si v tomto případě může zboží opět objednat, ale již dle nové ceny.
5.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží ve výši uvedené v nákupním košíku převodem na účet prodávajícího uvedený v pokynu k platbě, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení prodávajícím přijaté objednávky. V případě, že úhrada nebude řádně a včas provedena, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY
6.1. Tato kupní smlouva se uzavírá v den odeslání objednávky a není-li zboží předáno osobně kupujícímu, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14-ti dní od převzetí zboží.
6.2. Kupujícímu se stává vlastníkem zboží po jeho úhradě a převzetí. U všech našich výrobků ze zlata garantujeme zpětný odkup a to za částku ve výši ekvivalentu LME LONDON FIX. Výše poplatku je 0,-Kč. Garance výkupu ostatních drahých kovů je 3.5% pod aktuální fix. Kupující, který od nás zlato(a ostatní drahé kovy) nakoupil jej může prodat zpět jakýkoliv pracovní den, kdy zlato osobně doručí nebo zašle na adresu naší provozovny. Po ověření mu bude platba zaslána na jeho bankovní účet do 5 dnů od převzetí zboží.

 
7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO SPORU
7.1. Případný spor mezi prodávajícím a kupujícím řeší obě dvě strany dohodou.
7.2. Nedá-li se vzniklý spor řešit dohodou, řeší smluvní strany spor v souladu se zákonem u příslušné České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz
  
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Kupující prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data kupujícího před zneužitím a neposkytuje je třetí straně přičemž kupující objednáním zlata souhlasí s poskytnutím svých údajů prodávajícímu. Osobní data mohou být využita pouze prodávajícím a to pro účely řádného fungování systému, řádné komunikace s kupujícím a pro statistického potřeby prodávajícího. Registrací na našem webu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
8.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je důkazem i projevem jejich pravé a svobodné vůle.
8.3. Kupující akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady jsou zasílány elektronicky prostřednictvím e-mailů(není-li sjednáno jinak).
 
Copyright © Zlatar 2017